ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพี่น้องชาว พด. มาร่วมผนึกกำลัง ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Core Value)
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่เป้าหมายในการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ค่านิยมองค์กร “TEAM for Soils ทีมดี ดินดี” T-Teamwork : สร้างทีม E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง A-Agile : คล่องแคล่ว M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน พบกับ‼️ กิจกรรม kick off ประกาศค่านิยมองค์กร TEAM for Soils ขบวนพาเหรดแฟนซี แปรขบวนตัวอักษร แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาว พด. บูธกิจกรรม TEAM แข่งขันชิงรางวัล และการแสดงที่น่าสนใจมากมาย ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ