ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม... 

ร่วมสำรวจความต้องการของเกษตรกรและจัดทำแผนเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร ใน พื้นที่ คทช.

อ่านเพิ่มเติม... 

ขอเชิญพี่น้องชาว พด. มาร่วมผนึกกำลัง ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Core Value)

อ่านเพิ่มเติม... 

การประชุมจัดทำกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) ภายใต้โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ปี 2566

อ่านเพิ่มเติม... 

ร่วมกันลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม... 

หมวดหมู่รอง