หมวดหมู่ : ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน 40 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : admin
อ่าน : 326
อังคาร ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน 40 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดทั้งหมดกรุณา ดาวส์โหลดแฟ้มข้อมูลประกอบ