หมวดหมู่ : ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า ขุดลอกหนอง บ้านคูสองชั้น หมู่ที่ ๔ ตําบลหัวเมือง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : admin
อ่าน : 251
จันทร์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า ขุดลอกหนอง บ้านคูสองชั้น หมู่ที่ ๔ ตําบลหัวเมือง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)