หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
โดย : admin
อ่าน : 787
จันทร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

????
????#เปลี่ยนตอซังฟางข้าวให้เป็นปุ๋ย
????ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ร่วมกับการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง แล้วไถกลบช่วงปอเทืองออกดอกเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน
????หมักตอซังดีอย่างไร?
????ประโยชน์ของการหมักตอซังฟางข้าว #ด้วยน้ำหมักชีวภาพ พด.2(สูตรกรมพัฒนาที่ดิน)# หว่านเมล็ดปอเทือง # ไถกลบประโยชน์ของการหมักตอซังฟางข้าว #ด้วยน้ำหมักชีวภาพ พด.2(สูตรกรมพัฒนาที่ดิน)# หว่านเมล็ดปอเทือง # ไถกลบ
1. การย่อยสลายตอซังฟางข้าว เพื่อลดการเผาตอซัง ซึ่งมีผลเสียต่อดินและสภาพแวดล้อมต่างๆ
2. ตอซังข้าวหรือฟางข้าวและปอเทืองที่ย่อยสลาย เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน และช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
3. ช่วยย่อยสลายเศษเมล็ดข้าวดีด วัชพืช หญ้า ในนาข้าว
4. ช่วยการลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพราะว่าเราได้ปุ๋ยหมักเป็นตันต่อไร่
5. ทำให้ดินมีความร่วนซุย เพิ่มการซึมผ่านของน้ำ และการอุ้มน้ำของดินให้ดีขึ้น
6. ช่วยปรับสภาพดินที่มีความเป็นกรด ให้มีค่าที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว
7. เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในนาข้าว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม
....................
☏สอบถามเพิ่มเติม สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 34000
Tel.043-773127-8