หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : พด.ยโสธร ทำสกู๊ปข่าว ผลิตข่าว เพื่อเผยแพร่ ในรายการข่าว “ข่าวอีสานเช้านี้”
โดย : admin
อ่าน : 503
ศุกร์์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร พร้อมด้วย นางอังคนา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร และนายเมืองชัย ทองลา เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดยโสธร (ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกกระเจียวหวานบ้านโคกนาโก) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว (นางสาวนรีรัตน์ เจริญศิริรัตนา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร) จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เพื่อทำสกู๊ปข่าว ผลิตข่าว เพื่อเผยแพร่ ในรายการข่าว “ข่าวอีสานเช้านี้” และรายการ “อีสานวาไรตี้” ทาง NBT อุบลราชธานี และ เผยแพร่ผ่านเพจ ส.ปชส.ยโสธร ทางเวบไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ทางสำนักข่าว NNT ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ของนายเมืองชัย ทองลา เกษตรกรบ้านโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ได้กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และการให้คำแนะนำ ตลอดจนการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้เรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดการทำเกษตรอินทรีย์ให้ถูกต้อง และช่องทางการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน Yasothon Basic Oganic Standard (Yaso BOS) และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee Systems (PGS) และแนวทางการพัฒนาที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป