หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : พด.ยโสธรร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์
โดย : admin
อ่าน : 479
จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์ นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด เกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมทั้งมีกิจกรรม จับกบแข่งขัน สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก