หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : พด.ยโสธร ร่วมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนะที่(พอ.สว)
โดย : admin
อ่าน : 483
ศุกร์์ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มความสุข เติมรอยยิ้ม ให้คนยโสธร. พร้อมให้บริการประชาชนได้แก่ จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น สารเร่งจุลินทรีย์ชีวภาพ พด.๑,๒,๗ และ น้ำหมักบำบัดน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็น. จำนวน ๒๕๐ ชุด และประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก ๕ ธันวาคม (World  Soil Day )