หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : "โครงการคัดแยกขยะ ช่วยเหลือสาธารณะ สังคมชุมชนสะอาด"
โดย : admin
อ่าน : 429
พุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ร่วมกับ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จัดทำโครงการคัดแยกขยะช่วยเหลือสาธารณะ สังคม ชุมชน สะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้รู้จักการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางหรือนำขยะเปียกไปทำน้ำหมักชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ พร้อมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรอีกด้วย # ภายในงานดังกล่าว สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ให้การสนับสนุนวิทยากรบรรยายความรู้ และสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์(เศษอาหาร) จากสารเร่งซุบเปอร์ พด.๒ ,พด.๖ และผลิตสารขับไล่แมลงจากพืชสมุนไพร ด้วยสารเร่ง พด.๗ พร้อมบริการน้ำหมักบำบัดน้ำเน่าเสีย และกลิ่นเหม็น พด.๖ จำนวน ๓๐๐ ลิตร # การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์) เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยได้รับความร่วมมือด้วยจากส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ประชาชน ครู นักเรียน เป็นอย่างดียิ่ง