หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : "สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์"
โดย : admin
อ่าน : 422
พุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร นำโดยนายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม แนะนำ และสร้างกำลังใจ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโคกนาโก หมู่ที่ ๑ และ ๑๒ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ขั้นที่ ๒ โดยมีสมาชิก จำนวน ๓๒ ราย พร้อมติดตามผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรที่ ๓ กรมพัฒนาที่ดิน พบว่าพืชผัก(กะหล่ำ,ผักกาด) ที่ใช้ปุ๋ยคุณภาพสูงมีลำต้นที่แข็งแรง ใบหนาสีเขียวเข้ม เจริญเติบโตดีกว่าแปลงที่ไม่ได้ใส่ กลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจและยังขอรับการสนับสนุนเพิ่มอีกด้วย โดยสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS จำนวน ๒๘ กลุ่ม สมาชิก ๔๐๖ ราย

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ อาหาร
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช, ดอกไม้, เด็ก, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ อาหาร
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นพืช, ต้นไม้, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ อาหาร