หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ (กลุ่มปลูกฮัก)
โดย : admin
อ่าน : 299
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 


วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ (กลุ่มปลูกฮัก) แปลงปลูกแตงโม โดยมีนายพรทวี ศรีสง่า ประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 221 ราย พื้นที่ปลูกแตงโมอินทรีย์ จำนวน 3,865 ไร่ ทำการเกษตรผ่านการรับรองมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ของกรมพัฒนาที่ดิน ผลผลิตจำหน่ายผ่าน บริษัทปลูกฮัก ประเทศไทย เพื่อจัดส่ง Tops Supermarket ชื่อสินค้า (brand) "ปลูกฮัก" มีการบริหารงานกลุ่มอย่างเข้มแข็งเป็นระบบ ทั้งด้านการเตรียมดิน การผลิต คุณภาพและการตลาด อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ฝากถึงหน่วยงานในพื้นที่ให้นำความรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน มาปรับใช้ แนะนำการจัดการดินเพื่อลดต้นทุน ติดตามงานแหล่งน้ำในไร่นานอกชลประทานและน้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อต่อยอดการผลิตและพัฒนากลุ่มอย่างยั้งยืนต่อไป