หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
โดย : admin
อ่าน : 205
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดยโสธร ในการนี้ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ผอ.สพด./ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย สังกัด สพข.4 และเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรี โดยมีประชาชนชาวจังหวัดยโสธร มารอต้อนรับกันเป็นจำนวนมาก


      ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางมายังศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อเยี่ยมพบปะประชาชน และเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ตลอดจนการเยี่ยมชมการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายในจังหวัดยโสธร จากนั้นได้เป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้แทนประชาชน


ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด และยุทธศาสตร์อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 และเพียงพอต่อการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร เป็น 250,000 ไร่ ภายในปี 2564 ต่อไป