หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ร่วมจัดนิทรรศการในงานจัดสัมมนาเรื่อง “การจัดการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของผู้ผลิตและบริโภค” เนื่องในโอกาสวันดินโลก (World Soil Day 2018) ๕ ธันวาคม
โดย : admin
อ่าน : 227
อังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญถม กุมพล พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ร่วมจัดนิทรรศการในงานจัดสัมมนาเรื่อง “การจัดการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของผู้ผลิตและบริโภค” เนื่องในโอกาสวันดินโลก (World Soil Day 2018) ๕ ธันวาคม โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ นางอัคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลยโสธร นักเรียนเข้าร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร