หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ๕ หน่วยงานหลัก
โดย : admin
อ่าน : 238
ศุกร์์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ๕ หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน,ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร,ผู้แทนกรมชลประทาน,ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์,ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและบริษัทเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา จังหวัดยโสธร โอกาสนี้แต่ละหน่วยงานได้ชี้แจงบทบาทภารกิจของหน่วยงานแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดยโสธร ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย, เกษตรอำเภอ,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร,เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าพนักงานเคหกิจการเกษตรและเจ้าพนักงานธุรการ รวมจำนวน ๙๐ คน ณ ห้องมรกต โรงแรมเจพี เอ็มเมอร์รัลด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร