ชื่อ - นามสกุล :นายสมเกียรติ ชนะพาล
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
หน้าที่หลัก :หัวหน้าหน่วย 5 รับผิดชอบ อ.ค้อวัง อ.มหาชนะชัย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : หน่วยพัฒนาที่ดิน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าหน่วยที่5