ชื่อ - นามสกุล :นายสมพิศ ชูรัตน์
ตำแหน่ง :หมอดินจังหวัดยโสธร
หน้าที่หลัก :ประจำจังหวัดยโสธร
ที่อยู่ :75 หมู่ 4 บ.หนองไร่ ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร
Telephone :0879863664
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบหมอดิน จังหวัด อำเภอ
หน้าที่ในกลุ่ม : หมอดินจังหวัด