ชื่อ - นามสกุล :นายจักรพันธ์ ภักตรนรา
ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :