[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร Land Development Yasothon Station ::
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายจักรพันธ์ ภักตรนรา
นักวิชาการเกษตร
Click ดูประวัติ
นายไสว บุญแปลง
นักวิชาการเกษตร
Click ดูประวัติ
นางสาวพิมพ์สุดา บุญหาญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นางสาวไพจิตร คำโสดา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
นายศิริราช พรมโยธร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นายศราวุธ ธรรมสัตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ข้าราชการ
2 : ลูกจ้างประจำ
3 : พนักงานราชการ
4 : หน่วยพัฒนาที่ดิน
5 : จ้างเหมาบริการ
6 : ทำเนียบหมอดิน จังหวัด อำเภอ
7 : หมอดินตำบล ประจำอำเภอเมือง
8 : หมอดินตำบล ประจำอำเภอป่าติ๋ว