[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร Land Development Yasothon Station ::

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์ ( 25/พ.ย./2562 )
    นอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร นำโดยนายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสถานีฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน "โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดินจากเหตุการณ์อุทกภัย(ปรับปรุงพื้นที่นาและปรับรูปแปลงนา ลักษณะที่ ๑)" ณ บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน ๗ ราย เนื้อที่ทรายทับถม จำนวน ๒๘ ไร่ กิจกรรมดำเนินการ ;๑)งานขุดดินด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย ๑๐,๕๑๒ ลูกบาศก์เมตร ๒) งานปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๑ ความยาว ๓.๔๑ กิโลเมตร จากการลงพื้นที่พบว่าผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ เกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และสิ่งที่ต้องดำเนินการพัฒนาในขั้นตอนต่อไป ได้แก่ การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักและส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด(ถั่วพร้า) ปลูกพืชคลุมดิน หรืออื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดินอย่างสูงสุดต่อไป
5 ธ.ค.60 ร่วมงานวันดินโลก ( 5/ธ.ค./2560 )
    5 ธ.ค.60 ร่วมงานวันดินโลก
ร่วมงานทอดถวายผ้ากฐินพระราชทานของจังหวัดยโสธร ประจำปี 2560 ( 1/พ.ย./2560 )
    ร่วมงานทอดถวายผ้ากฐินพระราชทานของจังหวัดยโสธร ประจำปี 2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 3 อัลบัม]
<< 1 >>