[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร Land Development Yasothon Station ::
แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายวัชรินทร์ โจดโจน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยที่1 รับผิดชอบ อ.เมือง อ.ป่าติ้ว
Click ดูประวัติ
นายทองคำ รวมธรรม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วย 2 รับผิดชอบ อ.ไทยเจริญ           อ.เลิงนกทา
Click ดูประวัติ
นายสมเกียรติ ชนะพาล
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
หัวหน้าหน่วย 5 รับผิดชอบ อ.ค้อวัง อ.มหาชนะชัย
Click ดูประวัติ
นางลำไพร คำลือ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยที่4 รับผิดชอบ อ.คำเขื่อนแก้ว
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ข้าราชการ
2 : ลูกจ้างประจำ
3 : พนักงานราชการ
4 : หน่วยพัฒนาที่ดิน
5 : จ้างเหมาบริการ
6 : ทำเนียบหมอดิน จังหวัด อำเภอ
7 : หมอดินตำบล ประจำอำเภอเมือง
8 : หมอดินตำบล ประจำอำเภอป่าติ๋ว