[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร Land Development Yasothon Station ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 3.231.228.109  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดย : admin
เข้าชม : 152
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

วันพฤหัสบดีที่  29 พฤศจิกายน 2561  เวลา 14.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และสถานการณ์การระบาด/การสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังและการแก้ไขปัญหาชาวสวนยางพาราของจังหวัดยโสธร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งมีประเด็นสาระสำคัญดังนี้
➡️ จังหวัดยโสธร มีพื้นที่การสำรวจความต้องการเบื้องต้นในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน รวมจำนวน 1,377 ราย มีพื้นที่จำนวน 7,276.25 ไร่ จากนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลของโครงการ และเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ถึงวันที่ 15 พ.ย. 61  ขณะนี้มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้วจำนวน 1,877 ราย รวมทั้งในพื้นที่เขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน 2,225 แปลง 13,537 ไร่   
➡️ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ ส่วนราชการเกษตรจังหวัดยโสธรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการศึกษาคู่มือตามขั้นตอน/เงื่อนไขของโครงการ และขอให้เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของ รมว.  โดยขอให้ทีมคณะทำงาน 5 เสือ  ร่วมกันลงพื้นที่เน้นการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุกในทุกช่องทาง สร้างการรับรู้ สื่อสารทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเน้นย้ำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆให้ชัดเจน เช่นขั้นตอนการขอสินเชื่อกับธกส. การใช้บัตรเกษตรสุขใจ การจัดหาปัจจัยการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลในการผลิต  การบริหารจัดการน้ำ และการรวบรวมผลผลิตมาจำหน่ายให้ผู้รับซื้อ 
➡️ สถานการณ์การระบาดและการสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังของจังหวัดยโสธร  ศวพ.ยโสธร ได้มีการสำรวจแปลงสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง (SLCMV) ในพื้นที่ปลูกของเกษตรกรพื้นที่  9 อำเภอ จำนวน  290 ไร่ มีจุดสำรวจ 46 จุด ยังไม่พบการระบาดของโรค

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ (กลุ่มปลูกฮัก) 7/ก.พ./2562
      วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 7/ก.พ./2562
      ยโสธร เกษตรอินทรีย์ไทย ร่วมใจไม่เผาฟาง 19/ธ.ค./2561
      สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ร่วมจัดนิทรรศการในงานจัดสัมมนาเรื่อง “การจัดการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของผู้ผลิตและบริโภค” เนื่องในโอกาสวันดินโลก (World Soil Day 2018) ๕ ธันวาคม 4/ธ.ค./2561
      วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29/พ.ย./2561