[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร Land Development Yasothon Station ::
  


Borjiewข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ( 284 / )
    ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ร่วมกับการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง แล้วไถกลบช่วงปอเทืองออกดอกเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน รายละเอียดเพิ่มเติม
โดย : admin  เมื่อ  จันทร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563     
พด.ยโสธร ทำสกู๊ปข่าว ผลิตข่าว เพื่อเผยแพร่ ในรายการข่าว “ข่าวอีสานเช้านี้” ( 241 / )
    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร พร้อมด้วย นางอังคนา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร และนายเมืองชัย ทองลา เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดยโสธร (ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกกระเจียวหวานบ้านโคกนาโก) รายละเอียดเพิ่มเติม
โดย : admin  เมื่อ  ศุกร์์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562     
พด.ยโสธรร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์ ( 227 / )
    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์ นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม
โดย : admin  เมื่อ  จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562     
พด.ยโสธร ร่วมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนะที่(พอ.สว) ( 219 / )
    สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มความสุข เติมรอยยิ้ม ให้คนยโสธร. พร้อมให้บริการประชาชนได้แก่ จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น สารเร่งจุลินทรีย์ชีวภาพ พด.๑,๒,๗ และ น้ำหมักบำบัดน้ำเน่าเสี รายละเอียดเพิ่มเติม
โดย : admin  เมื่อ  ศุกร์์ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562     
"โครงการคัดแยกขยะ ช่วยเหลือสาธารณะ สังคมชุมชนสะอาด" ( 202 / )
    วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ร่วมกับ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จัดทำโครงการคัดแยกขยะช่วยเหลือสาธารณะ สังคม ชุมชน สะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้รู้จักการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณ รายละเอียดเพิ่มเติม
โดย : admin  เมื่อ  พุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562     
"สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์" ( 199 / )
    วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร นำโดยนายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม แนะนำ และสร้างกำลังใจ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโคกนาโก หมู่ที่ ๑ และ ๑๒ ตำบ รายละเอียดเพิ่มเติม
โดย : admin  เมื่อ  พุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562     
ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง
[ 4/ก.ค./2563 ] ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (กิจกรรมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 70 / ) โดย admin
[ 2/มี.ค./2563 ] ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า ขุดลอกหนอง บ้านคูสองชั้น หมู่ที่ ๔ ตําบลหัวเมือง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 171 / ) โดย admin
[ 14/พ.ย./2560 ] ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร จำนวน 30 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 257 / ) โดย admin
[ 14/พ.ย./2560 ] ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน 40 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 246 / ) โดย admin
[ 14/พ.ย./2560 ] ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน 30 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 238 / ) โดย admin
[ 14/พ.ย./2560 ] ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน 35 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 247 / ) โดย admin
[ 14/พ.ย./2560 ] ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน 25 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 241 / ) โดย admin
[ 14/พ.ย./2560 ] ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน 25 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 249 / ) โดย admin
[ 14/พ.ย./2560 ] ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน 30 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 217 / ) โดย admin
[ 14/พ.ย./2560 ] ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน 50 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 248 / ) โดย admin
จดหมายข่าว A4
19 โดย : admin
19/ส.ค./2563     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ฉบับที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
19 โดย : admin
19/ส.ค./2563     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ฉบับที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
รวมวีดิทัศน์-กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน - การชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ
By : สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร กรมพัฒนาที่ดิน
0:03.01
Rated : Not Rated stars
Added : Nov,25 2019
Duration : 0:03.01
สพข.4 ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก 2561
By : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
0:02.54
Rated : Not Rated stars
Added : Nov,16 2018
Duration : 0:02.54
ประชาสัมพันธ์ งานวันดินโลก Worild Soil Day สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
By : สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
0:02.59
Rated : Not Rated stars
Added : Nov,16 2018
Duration : 0:02.59
กรมพัฒนาที่ดิน : " เกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์พระราชา "
By : กรมพัฒนาที่ดิน
0:05.22
Rated : Not Rated stars
Added : Mar,7 2018
Duration : 0:05.22
www.facebook.com/Padtanateedinyaso/

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00091 : SACASINO complete line of gambling for real money   (9/1)
คาสิโน
15 ต.ค. 2563 : 15:35
00092 : Go to Enjoy the most with online games of the new generation.  (4/0)
Perfects
20 ต.ค. 2563 : 11:15
00090 : แทงบอลออนไลน์บนมือถือจ่ายจริงจ่ายเร็ว  (7/0)
Sbobet
14 ต.ค. 2563 : 13:01
00089 : Football Online betting on mobile phones real pay fast pay  (5/0)
Sbobet
14 ต.ค. 2563 : 12:52
00088 : Make money with online games 24 hours a day.  (6/0)
Aorusst
14 ต.ค. 2563 : 10:54
00087 : Ligaz best real money making website  (8/0)
Sbobet
14 ต.ค. 2563 : 09:56
00086 : Football Online betting website the new most modern system earn real money  (7/0)
Ligaz11
14 ต.ค. 2563 : 09:42
00085 : Ligaz deposit - withdraw quickly no minimum  (6/0)
sbo
12 ต.ค. 2563 : 11:43
00084 : แทงบอล  (10/0)
Ligaz
9 ต.ค. 2563 : 11:12
00083 : แทงบอล  (15/0)
Ligaz
9 ต.ค. 2563 : 10:05

hotlinkldd
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด
โครงการน้อมนำหลักการทฤษฎีใหม่
CIO
DOC
Mordin
ระบบข้อมูลแหล่งน้ำ
บริการวิเคราะห์ดิน
ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า Q-Center
นโยบายกระดาษ A4
รายงานผลการปฏิบัติราชการสำคัญ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
บัญชีรายการข้อมูล
รวมเว็บไซต์ภายในกรมฯ
มาตรฐานการให้บริการประชาชน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบ
Agri Map
พิพิธภัณฑ์ดิน
Webboard
Complaint
ระบบสืบค้นและให้บริการแผนที่ Online
Infographics
ศพก.
NSFC


ทำเนียบบุคลากร
นายบุญถม กุมพล
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
บริหารสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
เมนูหลัก

ปฏิทินกิจกรรม
คลังรูปภาพ
535882_resize.jpg
 
535881_resize.jpg
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 4/ก.ย./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
38 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
85 คน
สถิติเดือนนี้
2217 คน
สถิติปีนี้
32610 คน
สถิติทั้งหมด
97663 คน
IP ของท่านคือ 35.172.236.135
(Show/hide IP)
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ข่าวด่วน
linkldd
ESAFS
ESAFS
แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning
EIS
Mobile Application
ฐานข้อมูลจำลองการทำเกษตรกรรม
คลิปเด็ดหมอดิน
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
Intranet
Download
ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
TelephoneBook
เชื่อมโยงหน่วยงาน
ทำเนียบหมอดิน
นายสมพิศ ชูรัตน์
หมอดินจังหวัดยโสธร
ประจำจังหวัดยโสธร