ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกันลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
วันฉัตรมงคล คือ วันที่รำลึกถึง "พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร" หรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย "วันฉัตรมงคล" จะถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน