ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สพข.4 ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการ Zoning by Agri Map จังหวัดยโสธร
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย ผชช.ยุทธสงค์ นามสาย น.ส.สุวรรณภา บุญจงรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม Agri-Map ปีงบประมาณ 2566 บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ 2 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ภาพ/รายงาน : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4